Παράδοση στην πόρτα σας

Ανταλλαγή μηχανημάτων

Πανευρωπαϊκή εγγύηση

Προσωπική υποστήριξη κατα την αγοράE-FARM GmbH

Kleine Reichenstrasse 1

20457 Hamburg

Γερμανία

Τηλ.: +49 40 5729 0308

Email: info@e-farm.com

Κωδικός Εγγραφής: Hamburg: (HRB 135738)

Α.Φ.Μ.: DE328328957

Εκπρόσωπος: Dr. Nicolas Lohr, Franz von Consbruch

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στο Διαδίκτυο (ODR), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.